Životní prostor stromu

Autor: administrator <info(at)ctrebova.cz>, Téma: Chraňme stromy, Vydáno dne: 17. 07. 2006

Hlavní potřebou stromu je dostatečně velký životní prostor bez překážek jako jsou budovy, cesty, hustá výsadba, atd. Strom musí mít tak široké prostředí, jako je široká jeho koruna.
Úprava okolí stromu ve svahu 1 Úprava okolí stromu ve svahu 2 Úprava okolí stromu na rovin?

Při výsadbě je nutné počítat s rozšířením koruny v dospělém věku, dostatečně vysokou vrstvou půdy s obsahem živin, nikoliv štěrk, kamení a odpad. Tam stromy neporostou.

Při úpravě okolí stromu zakrýváme vyčnívající kořeny zeminou: na obrázcích vlevo je úprava ve svahu, na obrázku vpravo je úprava na rovině.