AKTUÁLNÍ AKCE

Autor: Pavlína Vomáčková <(at)>, Téma: Aktuální akce, Vydáno dne: 26. 03. 2014

  • Pondělí 12. 10. od 18 hodin v učebně přírodopisu na ZŠ Habrmanova
  • Poutavé povídání p. Jiřího Štyrského doplněné fotografiemi. Vstupné dobrovolné.
  • Sobota 17. 10. 2020
  • Sraz: v 10 hodin u ZŠ Habrmanova, doprava auty, návrat do 16 hodin
  • S sebou: dobrou náladu, vhodné oblečení a obuv, něco na opečení
  • Přihlášky NUTNÉ na tel. 605 717350 (P. Vomáčková) po 15. hod. nebo e-mail: pavlina.vomackova@seznam.cz.V případě souvislého deště se akce nekoná.