VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Autor: Pavlína Vomáčková <(at)>, Téma: Naše organizace, Vydáno dne: 03. 04. 2014

Členská základna 33 členů ....
Slavnostní leto?ní otvírání na?í studánky za?íná..

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013


1. KDO JSME


2. ČLENSKÁ ZÁKLADNA


3. ČINNOST VÝBORU4. PREZENTACE ZO ČSOP NA DNI ZEMĚ V Č. TŘEBOVÉ NA STARÉM NÁMĚSTÍ DNE 16.5.2013


5. RICHTEROVA CHATA


6. OCHRANA BIODIVERZITY


7. PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ


8. EKOLOGICKÁ VÝCHOVA

9. HOSPODAŘENÍ

ROZVAHA

AKTIVA v Kč

PASIVA v Kč

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V Kč

10. KONTAKTY


11. PODĚKOVÁNÍ


12. OBSAH